Панаира на Vira

март 7, 2008

Kонкурс “ФАНТАСТИЧНО ИЗКУСТВО” – БУРГАС ‘2008

Filed under: Популярни — Етикети:, , — Диана @ 9:14 am

sci-fi.gif

Регионален център за изкуство и култура при ЦУР „Компас“
обявява конкурс
„ФАНТАСТИЧНО ИЗКУСТВО“ – БУРГАС ‘2008

РЕГЛАМЕНТ

I.Конкурсът е национален.

II.Включва три категории
I-ВА КАТЕГОРИЯ / допускат се за участие по едно произведение от автор /:
1.За литература /за непубликувано произведение на фантастична тематика/ :
а/ разказ – до 10 стр., б/ стихотворение – до 2 стр., поема – до 5 стр., /стандартна машинописна страница -30 реда / 60 знака /, в / пиеса – с приблизително времетраене – 50 мин.
2. За изобразително изкуство – живопис, малка пластика
II-РА КАТЕГОРИЯ – за сценични изкуства:
1. За музика – с приблизително времетраене – до 10 мин.
2. За танц – с приблизително времетраене – до 10 мин.
3. За театрална постановка – с приблизително времетраене – 50 мин.
III-ТА КАТЕГОРИЯ – допускат се за участие до три произведения от автор
1. За видеоклип – до 3 мин.
2. За анимация – до 10 мин.
3. За игра с фантастичен сюжет – без ограничения

III. Творбите да се изпращат както следва:
За Категория I.1. – по интернет като прикачен файл на e-mail: fant_bs@abv.bg
За Категория I.2. – по пощата се изпраща копие или снимка на DVD / за малката пластика – min 4 ракурса
За Категории II и III – Творбите да се изпращат на CD / за II.1. / и на DVD / за останалите подкатегории /

IV. Конкурсът е анонимен.
Личните данни на автора – име, адрес, телефони, е -mail / задължително да е посочен, тъй като всички съобщения до участниците относно резултатите от конкурса, съпътстващата програма и пр. ще бъдат изпратени по Интернет /, творческата биография – в т.ч. публикации, награди, издадени книги, участие в сборни издания, изложби, конкурси, фестивали и пр./ако има такава /. Снимка на автора или колектива трябва да бъдат изпращани: За категория I.1. – на отделен прикачен файл; За останалите категории – приложени в малко запечатано пликче в пощенската пратка.

V. Краен срок за приемане на творбите – 01 юни 2008 г.,

* Няма да бъдат допуснати до участие в конкурса или ще бъдат дисквалифицирани:
– вече публикувани текстове
– творби, пристигнали след крайния срок
– автори, за които е ходатайствано пряко или косвено

VI. Резултатите и съпътстващата програма ще бъдат обявени на 09.06.2008г. в сайта на
конкурса http://burgasfant.hit.bg

VII. Наградите ще бъдат определяни от 5-членно жури с различен състав за всеки отделен жанр.

VIII. Награждаването ще се състои на 13, 14 и 15 юни 2008 г.

IХ. Награди. За всеки жанр /вид изкуство/ ще бъдат присъдени:
А/ по една първа награда: – за индивидуални творби – 150 лв.
– за колективни – 250 лв.
Б/ други материални и парични награди и грамоти

Внимание! С участието си в конкурса авторите отстъпват безвъзмездно на организатора авторските права върху представените творби за еднократно публикуване или представяне, ако изрично не е уговорено друго. Материалите не се редактират и рецензират.

Ц У Р „Компас“, гр.Бургас 8 000, ул.“Странджа“ 28, ет.2, тел/факс. 056 / 91-99-42

Блог в WordPress.com.